DELA

Marinen förstörde krigsminnen i Godby

Experter från marinen har bistått polisen med att desarmera gammalt explosivt material. Det mesta härstammade från tidigare krig.
Det är bara försvarsmakten i Finland som har rätt att ta hand om explosivt krigsmaterial och med jämna mellanrum ber polisen på Åland om hjälp med desarmering. Nu har representanter för både Kustflottan och Nylands brigad varit här för att desarmera det som lämnades in då polisen nyligen öppnade för att allmänheten utan rättsliga följder kunde lämna in allt från vapen till sprängstoff.

Enligt ett pressmeddelande från marinen fick experterna främst ta hand om material från slaget vid Bomarsund, från ryssarnas vistelse i landskapet 2018 och från andra världskriget. Dessutom fanns det också svenskt material som stuggäster har släpat med sig hit.

Läs mer i Nya Åland!