DELA
Foto: Einar Dahlén Hansson

Mariepark köper Sittkoffs

Mariepark har förvärvat samtliga aktier i Sittkoff-gallerians fastighetsbolag mitt i centrala Mariehamn.

-Genom förvärvet kommer Mariepark ab lägga fokus på centrum och Mariehamns centrums fortsatta utveckling. Mariehamn har idag omkring 65 butiker och 35 restauranger samt rikligt med arbetsplatser och service. Möjligheterna för Mariehamn att stärka sin attraktionskraft är mycket stora förutsatt att delgeneralplanen för Mariehamns centrum förankras i den kommersiella verklighet som dess företagare verkar i. Som central fastighetsägare hoppas vi få större inflytande i processen och vinna gehör för våra idéer om centrums framtida framgångssaga, skriver Marieparks ägare Dennis Jansson.