DELA
Foto: Jonas EdsvikSNART PENSIONÄR Mariehamns kyrkoherde Jan-Erik Karlström går i pension om drygt ett år. Den nyvalda kyrkoherden ska tillträda sin tjänst den 1 januari 2017.

Mariehamnarna får välja ny kyrkoherde

Efter sluten omröstning i kyrkofullmäktige togs beslutet att mariehamnarna själva får välja sin nya kyrkoherde.
Mariehamns församlings nuvarande kyrkoherde Jan-Erik Karlström går i pension i januari 2017. En ny kyrkoherde ska således väljas nästa år.

Mariehamns kyrkoråds förslag till fullmäktige var att den nya kyrkoherden skulle utses genom indirekt val, alltså att fullmäktige skulle utse den nya kyrkoherden.

På tisdagens kyrkofullmäktigemöte uppstod dock diskussion kring frågan. Ledamot Leena Raitanen föreslog att det i stället skulle hållas direkt kyrkoherdeval, alltså att församlingsmedlemmarna får rösta och välja vem som ska bli kyrkoherde i Mariehamn.

Elva röstade för direktval och åtta för indirekt val. Omröstningen var sluten, vilket är mycket ovanligt i Mariehamns församling.

– Jag har varit med i kyrkofullmäktige i cirka 30 år och det är första gången vi hade sluten omröstning, säger ordförande Christian Beijar.

Varför var omröstningen sluten?

– En av orsakerna är att kyrkorådsmedlemmar även sitter i fullmäktige. Med sluten omröstning kan man ändra sig och rösta annorlunda i fullmäktige än vad man eventuellt gjort i rådet.

Mariehamns församling har drygt 8 000 medlemmar och av dem är cirka 6 000 röstberättigade i kyrkoherdeval.

Den nyvalda kyrkoherden tillträder sin tjänst den 1 januari 2017.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!