DELA
Foto: På bilden: Marstads hyreshus Kompassen vid Lotsgatan.

Mariehamnarna är nöjda med sin stad

Invånarna i Mariehamn hösten 2015 verkar uppskatta sin hemstad mycket.

Det slår Åsub fast i analysen i den nya medborgarundersökningen.
Mariehamns stad får ett högt betyg i den undersökning som Åsub har gjort. Det är visserligen något sämre än i motsvarande utredning från hösten 2012 men förändringen ligger enligt Åsub inom den statistiska felmarginalen och påverkar inte slutsatsen: Mariehamnarna är mycket nöjda och det med god marginal.

– Vi kan alltså slå fast att invånarna i Mariehamn hösten 2015 verkar uppskatta sin hemstad mycket, skriver Åsub.

I denna rapport presenteras resultatet av en brett upplagd medborgarenkät där de boende i Mariehamn fått möjlighet att bedöma staden som plats att leva i, den kommunala servicens kvalitet samt medborgarnas möjligheter att påverka stadens beslutsprocesser.

Av de öppna svaren i enkäterna framgår att man främst vill ha ”enkla billiga bostäder”, ”flera mindre hyreshus”, ”hyresbostäder för pensionärer” och också att bostäderna skall vara billigare än i dagsläget.

– Många av dem som anger kollektivtrafik och stadsbussen och liknande som områden att satsa på föreslår ”återinför gratis stadsbusstrafik”, ”ingen avgift på stadsbussen” och liknande. Det finns även de som förespråkar ” utbyggd busstrafik” och ”bättre busstrafik på lördagar och söndagar”.Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!