DELA

Mariehamnarna åker bil istället för att ta bussen

Bussåkandet i Mariehamn har minskat sedan juni 2013 då busstrafiken blev avgiftsbelagd.

Mest har bussåkandet minskat bland dem som åker buss regelbundet, bara 4 procent av dem väljer ofta buss. De flesta åker bil i stället.
ÅSUB, Ålands statistik- och utredningsbyrå har undersökt Mariehamnarnas attityder till den lokala busstrafiken. Drygt 1.000 personer mellan 14 och 85 år bosatta i Mariehamn fick enkäten och av dem svarade 518 stycken.

Enkäten innehöll frågor om vilka transportmedel de svarande använder, busstrafikens servicekvalitet, turtäthet och finansieringen av kollektivtrafiken. De svarande fick och välja olika förändringsförslag med anknytning till busstrafiken och ge egna förslag och kommentarer.

Det mest använda transportmedlet från skolstart till maj i Mariehamn är bil. Sedan följer promenader och cykel. Andelen som använder dessa transportmedel ofta är mellan 27 och 55 procent. Endast 4 procent uppger att de ofta väljer buss.

Läs mer i måndagens Nya Åland!