DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>LEKSAKER – Det ska vara lätt att köpa giftfria möbler, textilier, leksaker och köksutrustning till daghemmen, säger David Ståhlman.

Mariehamn satsar på giftfria daghem

Mariehamns stad har startat ett projekt för att förbättra inomhusmiljön i daghem. Nu i oktober påbörjas en inventering för att hitta hälsoskadliga material.
– Miljögifter kan spridas från vardagsprodukter som finns i vår omgivning, som till exempel vissa leksaker, möbler och elektronik, till luften och fastna i damm som vi sedan andas in. Eftersom barn tillbringar en stor del av sin tid på daghemmen är det viktigt att börja göra förbättringar där, säger Ulf Simolin, stadens miljösamordnare i ett pressmeddelande.

Arbetet med att göra stadens daghem så giftfria som möjlig är uppdelat i tre steg. Arbetet påbörjade för ett halvår sedan, då stadens daghemsföreståndare genomgick en förberedande utbildning gällande giftfria daghem. Nästa steg som nu inleds är en inventering av stadens daghem.

David Ståhlman ska genom sitt examensarbete på Umeå Universitet besöka och inventera stadens elva daghem för att identifiera hälsoskadliga ämnen för daghemsbarnen och därefter kunna ge förslag på en rad åtgärder.

– Det ska vara lätt att köpa giftfria möbler, textilier, leksaker och köksutrustning till daghemmen, säger David Ståhlman i pressmeddelandet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!