DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>DELAT Ja-röstarna var i majoritet i Nyans webb-fråga, men många tycker också att det finns viktigare saker än fyrverkeri att lägga pengarna på.

Mariehamn satsar 5 000 på raketer

Stadsstyrelsen godkände förslaget att betala 5 000 euro för fyrverkerier för allmänheten på nyårsafton.

Moderaterna Petri Carlssons och Nina Lindfors förslag röstades igenom efter att man konstaterat att Jomala kommun kan gå in med 2 000 euro i ett gemensamt nyårsfyrverkeri. Även landskapsregeringen och City Mariehamn har aviserat intresse att delta. I beslutet säger man att fyrverkerierna bör, om möjligt, filmas för framtida bruk och att även andra aktörer kan få delta i finansieringen.

Nina Lindfors, Petri Carlsson, Sara Kemetter (S) och Tony Wikström (S) röstade för Petri Carlssons förslag, Anders Holmberg (Ob) och Jonny Andersén (Lib) röstade för stadsdirektörens förslag att inte betala för fyrverkerier och Erica Sjöström (C) samt Julia Birney (Lib) avstod från att rösta. (ns)