DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>UPPHANDLAR INTE Största delen av de inköp som staden enligt reglerna borde ha upphandlat i fjol konkurrensutsattes inte.

Mariehamn bryter mot upphandlingsdirektiven

Bara en tredjedel av stadens inköp på totalt 20,3 miljoner har konkurrensutsatts.

– Helt oacceptabelt, man blir mörkrädd, säger Bert Häggblom (Ob).
Stadsfullmäktige i Mariehamn har tidigare beslutat att alla inköp av konsulter, tjänster, material, förnödenheter och varor på över 5 000 bör upphandlas.

Stadsstyrelseledamot Bert Häggblom ville veta hur direktiven uppföljs och begärde siffror dels på hur mycket staden köpte in utomstående tjänster och varor år 2014, dels på hur stor andel av inköpen som konkurrensutsattes.

Utredningen är klar och det visar sig att direktiven inte följs.

Staden köpte år 2014 in tjänster och varor för över 20,3 miljoner euro. 812 av inköpen kostade över 5 000 euro och av dem gjordes sammanlagt 272 inköp från en och samma leverantör. Bara 15 procent av dem upphandlades. Av de 548 enskilda inköp som gjordes konkurrensutsattes bara 33 procent.

– Helt oacceptabelt, man blir mörkrädd, säger Häggblom.

– Det är allvarligt att tjänstemannakåren nonchalerar de regler som fullmäktige har slagit fast. Vi måste vidta åtgärder så att det inte fortsätter.

Stadens finanschef Peter Carlsson skriver i sin beredning av ärendet att situationen kommer att förbättras när det gemensamma elektroniska upphandlingssystemet som man håller på att ta fram inom Åda är klart.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!