DELA
Foto: Andreas PapaioannouVÄRMEVÄNTAN Mariebads rutschbana ska fixas, lovar infrastrukturdirektör Kai Söderlund. Men jobbet kräver en utetemperatur på minst åtta grader så arbetet får vänta.

Mariebads underhåll dyrare än internhyran

Listan över vilka åtgärder som ska vidtas i Mariebad i år kostnadsberäknas till 142 000 euro.

Enligt systemet med internhyra skulle underhållskostnaderna berättiga till bara 70 000 euro.
På frågestunden under stadsfullmäktiges senaste möte ställde liberala ledamoten John Holmberg frågor kringbehovet av underhåll och skötseln av Mariebad. Vattenrutschen har enligt honom varit ur funktion ungefär en månad, vintervaken fingerar inte och det finns brister i högtalarsystemet.

Han påpekar att stadsfullmäktige fattade principbeslutet att flytta över all fastighetsskötsel till infrastruktursektorn för att öka kompetensen och flexibiliteten. Detta har skett stegvis genom systemet med internhyra.

Internhyran ska återkoppla direkt till kostnaderna för fastigheten, är det tänkt. Men i fallet Mariebad stämmer det inte, säger han.

– Enligt internhyran skulle mariebads andel av det planerade underhållet uppgå till 70 000 euro i år. Men redan nu har vi en lista på konkreta åtgärder för 142 000 euro. Det här visar att internhyran är i lägsta laget för Mariebad.

Läs mer i papperstidningen!