DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mariebad ska utredas vidare

Det blev inget beslut om renovering av Mariebad vid infrastrukturnämndens möte på tisdagskvällen. Enligt konsultrapporten är läget för badhuset akut och renoveringen behöver göras snarast. I rapporten föreslås att Mariebad stänger under sex månader för renoveringen.

Men nämnden beslöt att ärendet återremitteras.

– Det är för att reda ut om en uppgradering av befintlig installation är möjlig och för att reda ut tiden för hur länge man behöver hålla badhuset stängt vid åtgärd för bättre vattenrening. Förslaget var att separera bassängerna samt prisbilden för det här alternativet, säger infrastrukturdirektör Kai Söderlund.

Beslutet var enhälligt i nämnden, även om det föregicks av diskussioner.

– Vi får se hur länge uppdraget tar. Det kommer tillbaka när det är klart, men jag kan inte bedöma när det blir.