DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mariebad får 690 000 euro

Mariebad får sammanlagt 690 000 för underhåll och investeringar fram till 2019.

Men dagens system får kritik.
Nya Åland har tidigare skrivit om att det behövs extra pengar för att klara av allt det slitage och de tekniska problem som Mariebad dras med.

Fullmäktige beviljade i pengarna i går men flera ledamöter riktade kritik mot hur frågorna kring badinrättningen hanteras i dag.

Barbro Sundback (S) efterlyser någon som kontinuerligt kan ansvara för underhållet och som har den speciella kompetens som krävs för just badhusteknik. Dessutom saknar hon en detaljerad underhållsplan av byggnaden.

John Holmberg (Lib) är kritisk mot stadens interhyror som slår hårt mot Mariebad och i slutändan drabbar skattebetalarna.

Bert Häggblom (Ob) anser att alternativet att privatisera badhuset bör diskuteras.

Tage Silander (MSÅ) vill för sin del inte bara se en underhållsplan utan också kontinuerliga rapporter om byggnadens skick.

– Nu ska vi plötsligt ut med uppåt en miljon. Vi kan inte annat än bevilja pengarna men visst sker det med en viss vånda, sade han.