DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mariebad behöver 840 000 euro extra

Stora investeringar krävs för att stadens badhus ska kunna fortsätta med verksamheten.

Dessutom tror man att anläggningen kan bjuda på dyra överraskningar.
Problemen med styrningen av Mariebads reningsanläggning är akuta och bör åtgärdas ännu i år. Infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslår därför att infrastrukturnämnden ska anhålla om ett tilläggsanslag på 90 000 euro av fullmäktige.

Men inte nog med det. Ska verksamheten i badhuset kunna fortsätta krävs det fler investeringar under de närmaste tre åren. Det handlar om investeringar i bland annat rörsystem, reningsverk, ventilation, yttertrappa och tätskikt.

Fastighetsavdelningen uppskattar kostnaderna till 690 000 euro men konstaterar att det kan dyka upp saker som ingen känner till i dag och anhåller därför om att 2017–2019 få 250 000 euro att årligen röra sig med.

– Detta gör att vi kan få en flexibilitet i planeringen av investeringarna och inte behöver komma till fullmäktige i flera repriser, skriver man i beredningen av ärendet.

Den totala obudgeterade summan inklusive reserven landar alltså på 840 000. Infrastrukturnämnden tar ställning till frågan på mötet i morgon kväll.