DELA
Foto: Fredric Häggblom

Maria vann över både Mikael och Göran

Vilket helgon ska ge namn åt Mariehamns namnlösa fastighet, alltså begravningskapellet vid kyrkogården i Mariehamn. Det började församlingen fundera på i mars 2012 och efter många beslut på vägen tog kyrkofullmäktige beslut i frågan i torsdags. Enligt beslutsprotokollet ska Mariehamns församlings begravningskapell heta Mariakapellet från och med den 1 juli i år. Begravningsplatsen bredvid ska fortsättningsvis heta Mariehamns begravningsplats.

Namnfrågan lyftes, enligt protokollet, redan i mars 2012,då det konstateras att samtliga fastigheter i Mariehamns församling har ett namn utom just begravningskapellet med tillhörande gravgård. Kyrkoherde Jan-Erik Karlström föreslog då att helgonet Sankt Mikael skulle få ge namn åt kapellet. Helgonet är bland annat himlens och de dödas beskyddare. Karlström konstaterar att namnet Mikael finns både i Bibeln och Koranen och ”torde därmed lämpa sig för det mångkulturella samhälle som Mariehamn är på väg att allt mer bli.”

Även namnet Sankt Görans kapell var uppe till diskussion men i oktober samma år kom kyrkorådet fram till att fram till att Mariehamns begravningsplats och Mariehamns begravningskapell vore lämpligast och kyrkofullmäktige godkände förslaget.

I maj 2017 lyftes dock namnfrågan på nytt och på kyrkofullmäktiges möte i torsdags presenterade kyrkoherden sju olika namnförslag: Mariakapellet, Marie minneskapell, Marie gravkapell, Marie kyrkogårdskapell (syftar på Jesu moder och Mariehamn), St Mikaels minneskapell, St Mikaels kyrkogårdskapell och St Mikaels gravkapell.

Kyrkofullmäktige tog sedan enhälligt beslutet att kapellet ska heta Mariakapellet och att begravningsplatsen fortsättningsvis heter Mariehamns begravningsplats.