DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mårdhundsprojekt ska utrota hotet mot ejder

Mårdhunden är en art som inte hör hemma i den åländska faunan.

Just nu pågår ett projekt för att försöka utrota mårdhundarna, som är det enskilt största hotet mot ejderstammen.
En åtgärdsplan för ejderstammen upprättades av landskapsregeringen våren 2017. Det största hotet mot ejderstammen är mårdhunden. Totalt 30 000 euro har fördelats på jaktlag runt om på hela Åland för uppsättning av minkfällor och viltkameror.

Det största projektet drogs i september igång i Lemland. Där riggade man upp 10 vilkameror i skogarna och under hösten resulterade dessa i 110 fällda mårdhundar.

I en åtelhög mitt i skogen i Lemland ligger ett rådjuskadaver från en viltolycka. Lukten från det lockar mårdhundar till platsen. Intill ligger ett tjock rör med hundmat, där en mårdhund slipper in att äta.

På en björk intill finns en viltkamera uppriggad. Den är igång mellan klockan 18-06 och tar en bild om ett djur kommer till åtelhögen. Bilden skickas sedan till en grupp jägare och den som har passligt ger sig ut och söker med sin jakthund för att hitta mårdhunden och skjuta den.

Läs mer i fredagens Nya Åland!