DELA

Människosmuggling ombord på Viking Line

Gränsbevakningsväsendet meddelar att man utreder ett omfattande fall av människosmuggling. En liga misstänks för att på olaglig väg ha fört in minst 100 människor från Turkiet till Finland mot betydande ekonomisk ersättning.

Enligt Ålands Radio upptäcktes de första fallen på Viking Line i april.

– Det kan vara den största människosmugglingsutredningen i Finland hittills, säger kaptenlöjtnant Jukka Tekokoski som är undersökningsledare på brottsbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningsstation till Ålands Radio.