DELA
Foto: Ida K Jansson

Många visioner om mera motion

Kommuntävlingar, ”prova-på-dagar” och spontan fysisk aktivitet som ett element i samhällsplaneringen.

Politikerna sprudlade av kreativitet då det idrottspolitiska programmet debatterades i lagtinget i går.
Åtskilliga tips, förslag och önskemål adresserades i går till de som efter nyår ska sitta i RIMH, det nya rådet för idrott, motion och hälsa, med uppgiften att förverkliga det nya idrottspolitiska programmet.

Britt Lundberg (C) ville att man analyserar varför barn blir inaktiva och hur man kunde vända den utvecklingen. Hon hoppas också på mera utrymme för den medelålders befolkningen.

– När man är 40-50 år så avgör man i mycket hög grad hur man kommer att må som 60-, 70- och 80-åring.

Sara Kemetter (S) föreslog en tävling mellan kommunerna i form av en jakt på vem som är mest aktiv. En idé som John Holmberg (Lib) såg som tillämpbar också bland skolorna för att öka den fysiska aktiviteten där.

Göte Winé (S) skulle gärna se att de utrymmen som ägs av kommuner och kommunförbund skulle upplåtas gratis för aktiviteter för barn under 18 år då de inte används.

– På det sättet skulle man från föreningarna kunna sänka träningsavgifterna. I Stockholm stad så har man så kallad 0-taxa för att stödja fritidsverksamheten för barn och ungdomar mellan 7 – 20 år.

Också Veronica Thörnroos (C) hoppas på att en ny idrottspolitik kan leda till föreningarna ska få pengar över för att kunna sänka avgifter om så bara under vissa tider på dygnet.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!