DELA
Foto: Erkki Santamala

Många vill jaga skarv

Högsäsongen för skarvjakten är här och åländska jägare visar ett fortsatt stadigt intresse för jakten på skarv.

– Vi har beviljat runt 120 ansökningar idag, säger jakthandläggare Roger Gustavsson.
Intresset för jakten på skarv håller sig på en stadig nivå. I år har sammanlagt 344 ansökningar beviljats vid jaktvårdsbyrån vilket är i linje med statistik från tidigare år.

– Det finns ingen särskild kvot men vi räknar med att landa på mellan 300–800 fällda fåglar vid periodens slut, säger han och hänvisar till statistik från tidigare år.

Jaktperioden för skarv sträcker sig från 20 maj till 15 januari och är uppdelad i två faser. Den tidiga fasen i början av sommaren är mer reglerad och riktar in sig på specifika områden som vid fiskodlingar och vid yrkesfiskares redskap. I augusti inleddes den mest jaktintensiva perioden på skarv. Under en två månader lång period, fram till sista september, är antalet fåglar som störst på Åland och därför ser man även ett större tryck på ansökningar för skarvjakt just nu säger Gustavsson.

– Skarven smutsar ner mycket och kan tillfälligt störa fiske, speciellt om de uppehåller sig en längre tid på samma plats. När fåglarna börjar synas ute på skären brukar vi också se en större tillströmning av ansökningar till oss, säger Gustavsson.

Idag flyger skarven in till Åland och några tecken på lyckade häckningsförsök kan man fortfarande inte se säger Gustavsson. En av orsakerna till att Åland fortsättningsvis är fritt från häckande skarvar är närvaron av örn.

– Örnen håller efter skarven. Det finns inga rapporter om lyckade kolonier 2015, säger Gustavsson och tillägger att det ännu inte finns någon statistik om hur årets häckning gått.