DELA
Foto: Erkki Santamala

Många stadsanställda utsätts för trakasserier

Cirka 175 anställda inom Mariehamns stad anser att det förekommer trakasserier på arbetsplatsen konstaterar Socialdemokraterna som kräver att stadsledningen vidtar åtgärder.

– Vi vidtar redan åtgärder, säger personalchefen.
I stadens nya jämställdhets- och likabehandlingsplan ingår en undersökning från 2015 om hur personalen upplever sin arbetsplats. Av den framgår att 25 procent anser att deras arbetsplats inte är fri från trakasserier.

– Av stadens drygt 700 anställda anser med andra ord cirka 175 att det förekommer trakasserier på arbetsplatsen. Om vi dessutom beaktar de trakasserier som stadens skolelever säger sig vara utsatta för är en betydande del anställda och elever utsatta för kränkande behandling, skriver fullmäktigeledamot Barbro Sundback (S) som är första undertecknare av en motion som hela den socialdemokratiska gruppen i fullmäktige skrivit under.

Läs mer i Nya Åland!