DELA
Foto: Ida K Jansson

Många som har mycket skulder

Det blir bara viktigare och viktigare med ekonomirådgivning i konsumtionssamhället.

Det säger Gunilla Holmberg, vid Folkhälsans ekonomirådgivning som fyller 20 år.
Initiativet till en ekonomirådgivning vid Folkhälsan togs av Maj-Len Palmqvist för 20 år sedan. Förslaget lade hon fram till dåvarande verksamhetsledare Bror Gammals. Palmqvist berättar att hon i början anställdes för tre månader i taget i den nya verksamheten och lade ned mycket tid på att informera allmänheten om den. Det tog några år, men sedan började folk hitta Folkhälsans ekonomirådgivning.

– Först arbetade jag ensam med att hjälpa personer med att planera och hushålla med sin ekonomi, säger Palmqvist som är pensionär sedan 2009.

– Där måste man säga att Maj-Len var före sin tid eftersom verksamheten blir bara viktigare och viktigare i vårt konsumtionssamhälle, säger Gunilla Holmberg som arbetar vid ekonomirådgivningen sedan 2009 tillsammans med Kim Hansson som började 2006.

– Vi kom ju båda två som till ett dukat bord och nu är verksamheten självgående, säger Hansson.

Hansson och Holmberg är överens om att man försöker se helheten och människan bakom de ekonomiska problemen. Hansson upplever att mängden skulder länge varit konstant medan han nu tycker att det är många som söker hjälp och skuldrådgivning.

– Det är många som har mycket skulder. Samtidigt som statens budget minskar och det är staten som finansierar vår verksamhet, säger han.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!