DELA
Foto: Jonas Edsvik

Många polisuppdrag under lördagen

Under natten till lördagen hade polisen fem olika uppdrag där de tillkallats på grund av suicidala eller våldsbenägna personer. Polisen stoppade även ett inbrottsförsök och lugnade ner några fester.

Polisen fick under natten till söndagen arbeta med flera fall gällande psykisk ohälsa runtom på Åland. Polispatrullernas uppgifter varierar vid sådana tillfällen mellan fasttagning, säkrande av sjukvårdpersonalen, lokalisering, samt att i vissa akuta fall inleda livräddningåtgärder.

Ett apotek i Mariehamn utsattes under natten för inbrott. Polis var snabbt på plats och en person greps inom 45 sekunder efter att anmälan kommit polisen till kännedom. En brottsanmälan är upprättad för vidare förunderökningsåtgärder, en person är misstänkt och gripen.

Under övervakning av krogstängning på Nygatan i Mariehamn uppstod problem för ordningsmännen då en man retat upp övriga gäster och vägrade lämna området. Mannen som var aggressiv greps av polis och placerades i övervakad cell för tillnyktring. En polispatrull påträffade också en överförfriskad kvinna på stan som behövde hjälp att ta sig hem.

Polisen kallades till ett lägenhetshus i Mariehamn där en man i 30-års åldern påträffats livlös. Orsaken uppgavs vara okänd och oklar. Ambulans tillkallades direkt och ett lyckat återupplivningsförsök gjordes. Polisen misstänker inte brott.

Under natten och morgontimmarna anmäldes flera störande beteenden där polisen tystade och avslutade fester i bostadshus då grannars hemfrid stördes. Under morgontimmarna tvingades en polispatrull gripa en person i södra Mariehamn på grund av just denna typ av störande beteende. Personen var berusad och våldsam.