DELA

Många nya bostäder

Det byggdes 193 nya bostäder på Åland ifjol. Det är ett femtiotal flera än 2013, enligt färska siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

– Ökningen skedde främst i Mariehamn där 99 bostäder blev klara. På landsbygden färdigställdes 89, varav 68 i Jomala, och i skärgården 5 stycken, skriver Åsub.

Av de nya bostäderna finns 101 i flervåningshus, alltså lägenheter, vilket är 90 flera än 2013. Antalet nya bostäder i småhus är 72 och i radhus 17, i båda fall en nedgång jämfört med föregående år.

Sedan millennieskiftet har det byggts drygt 2 800 nya bostäder på Åland. Detta ger ett genomsnitt på nästan 190 bostäder per år, alltså samma nivå som 2014 års produktion. Av de nya bostäderna har 1 250 tillkommit i Mariehamn, drygt 1 400 på landsbygden och 160 i skärgården.