DELA

Många frågor kring lammexporten

Fåruppfödarna på Åland är förundrade över de planer som nystartade aktiebolaget Skärgårdslamm har och som har beviljat samhällsstöd.

– Ingen har pratat med oss, säger Ålands fåravelsförenings ordförande Mia Söderdahl.
Tidigare i veckan presenterade Skärgårdslamm ab sin vision om framtiden: 5 000 lamm per år ska slaktas för export till riket där efterfrågan är större än det man i dag kan leverera från Åland.

Den samlade reaktionen från de åländska fåruppfödarna är ett unisont och upprört: Va?

– Vi har massor med frågor och invändningar, säger Mia Söderdahl.

Huvudinvändningen är att ingen i det nya bolaget har förankrat planerna hos fåruppfödarna. Hade man gjort det hade uppfödarna och Dahlman slakteri, som nu slaktar omkring 4 500 får per år tillbakavisat påståendet om en finländsk marknad som ropar efter lammkött.

– Vår uppfattning är den motsatta. Lammkött är dyrt, och efterfrågan avtar i takt med att konjunkturen dyker. Samtidigt dumpas priset på griskött och då väljer konsumenterna det, säger en fåruppfödare.

Uppfödaren får stöd av Bengt Dahlman på Dahlmans slakteri.

– Det har blivit svårare att sälja lammkött till fastlandet.

Läs mer i papperstidningen!