DELA
Foto: Ida Jansson

Många frågetecken kring Sottungas nya tillsyningsman för hemskolning

Sottunga kommun har anställt två tillsynsmän för de hemskolade barnen i kommunen. Den ena som tillsatts var en person som de hemskolande familjerna själva tidigare lagt fram som förslag, hon har heller inte den behörighet som utlysts. Landskapsregeringen utreder nu ärendet.– Det finns många frågetecken, säger Katarina Halme-Wiklund, specialsakkunnig på landskapet.