DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SÖTSAKER 22 procent av de tillfrågade vill att barnen ska få godis när de fyller år.

Många dagisföräldrar ogillar godisförbudet

De som har barn i dagis i Mariehamn är i det stora hela nöjda.

Men många rynkar på näsan åt kalasrutinerna.
Mariehamns stad har undersökt vad dagisbarnens föräldrar egentligen tycker om barnomsorgen. Sammanlagt 470 enkäter delades ut och 64 procent eller 300 valde att svara på frågorna.

Av svaren framgår att 96 procent av föräldrarna är nöjda med barnets daghem. Hela 78 procent är till och med riktigt nöjda.

En överväldigande majoritet upplever att barnen trivs och är trygga, att verksamheten är stimulerande och att personalen är professionell, kompetent, engagerad och vänlig mot både barnen och föräldrarna.

Svaren ”vet inte” dominerar då man frågar om barnomsorgens arbetsplan, handlingsplan för mobbningsförebyggande arbete och arbetet med jämställdhetsfrågor. Föräldrarna vet varken om personalen kontinuerligt arbetar med dessa frågor eller om planerna finns tillgängliga på daghemmet.

Maten faller inte alla i smaken, 14 av föräldrarna är inte nöjda med matens kvalitet och lika många sätter tummen ner för en vegetarisk miljödag per vecka.

Allra mest protester får de alternativa kalasrutinerna där sång och lekar ersätter sötsaker vid barnens födelsedagar. 68 av de tillfrågade eller 22 procent gillar inte det godisfria firandet.