DELA

Många bussar krävs för skytteltrafik

Skytteltrafiken till och från kryssningsfärjorna i Mariehamns hamn kräver många bussar, eftersom mängden passagerare kan vara omkring tusen personer.

Det säger Mariehamns hamns styrelseordförande Roger Jansson, med anledning av den kritik som framfördes av Ulf Grüssner i söndagens Nya Åland.

– En grundförutsättning för att delta i upphandlingen är att man har många bussar. Så vitt jag vet finns bara två bolag med många bussar. I övrig har jag inga kommentarer. Det är ingen styrelsefråga, säger Roger Jansson.

I söndagens Nya Åland skrevs att vd för Röde orm, Ulf Grüssner, skrivit ett brev till både Mariehamns hamn och staden med kritik om att man inte tillfrågades om trafikupphandlingen. Ulf Grüssner menar att alla bussbolag borde ha tillfrågats.