DELA
Foto: Evira<07_Bildrubrik>PÄRONPEST En mängd åtgärder vidtas för att få bukt med växtsjukdomen.

Många åtgärder mot päronpesten

Sjuka träd ska förstöras och en 1-kilometer stor buffertzon runt de drabbade odlingarna ska inrättas.
Landskapsregeringen har tagit fram en strategi för hur man ska hindra päronpesten från att sprida sig på Åland.

De viktigaste åtgärderna är att 38 sjuka träd ska brännas och det ska också finnas en 1-kilomteter stor buffertzon runt den drabbade odlingen. Växtsjukdomen upptäcktes för första gången i en åländsk odling under hösten 2014. Inom buffertzonen finns, förutom den drabbade odlingen, cirka 1 hektar päronodling och 23 hektar äppelodling fördelat på fem odlare.

Inom skyddszonen blir det också ett tidsbegränsat pollinerarförbud under päronträdens blomningstid åtminstone under 2015. Bin och humlor får tillföras först efter att växtskyddsinspektören konstaterat att blomningstiden är förbi. Nästa år utvärderas situationen på nytt.

De skadade träden får inte ersättas innan 2017 och arbetsredskap ska desinficeras innan man får ta dem till en annan odling.

Att sälja eller ge värdväxter från buffertzonen är förbjudet i minst två år.

Under våren och sommaren kommer växtinspektionen att ta prover inom buffertzonen och i övriga päronodlingar för att kartlägga ytterligare förekomst av sjukdomen.