DELA
Foto: Erkki Santamala

Många ändringar i skärgårdstrafiken

På grund av väntade väderförhållanden under torsdag och fredag görs flera ändringar på Tvärgående linjen, meddelar Ålandstrafiken.

Torsdag 29/11

Avgång kl 09.30 från Snäckö kör endast till Överö, avgång kl 10.35 från Överö till Långnäs ställs in.

Avgång kl 11.20 från Långnäs till Överö ställs in, avgång från Överö kl 12.00 tidigareläggs till kl 11.30 och går till Kumlinge norra färjfäste med ankomsttid kl 13.00.

Avgång från Snäckö kl 14.00 ersätts med avgång från Kumlinge norra färjfäste kl 13.10 som anländer till Överö kl 14.40 och går vidare från Överö kl 14.50 med ankomst till Långnäs kl 15.25.

Avgång från Långnäs kl 16.10 körs, ankommer till Överö kl 16.55 och går därifrån vidare till Kumlinge norra färjfäste med ankomsttid kl 18.30.

Extratur från Kumlinge norra färjfäste kl 18.30 via Överö kl 20.00 och med ankomst till Långnäs kl 20.35.

Fredag 30/11

Extratur från Långnäs kl 07.00 till Överö kl 07.35 och kl 07.40 vidare till Kumlinge norra färjfäste med ankomst kl 09.20.

Avgång från Snäckö kl 09.30 ersätts med avgång från Kumlinge norra färjfäste kl 09.30 med ankomst till Överö kl 11.00.

Avgång från Överö kl 11.55 tidigareläggs till kl 11.30 och går till Kumlinge norra färjfäste med ankomst kl 13.00.

Avgång från Snäckö kl 14.00 ersätts med avgång från Kumlinge norra färjfäste kl 13.10 som anländer till Överö kl 14.40 och går vidare från Överö kl 14.50 till Långnäs med ankomst kl 15.25.

Avgång från Långnäs kl 16.10 körs, ankommer till Överö kl 16.55 och går därifrån vidare till Kumlinge norra färjfäste med ankomsttid kl 18.30.

Extratur från Kumlinge norra färjfäste kl 18.30 via Överö kl 20.00 och med ankomst till Långnäs kl 20.35.

Extraturer beställs direkt till färjan. Odin 040 484 03 52.