DELA

Lemlandsföräldrar kämpar för sina barns säkerhet

Föräldrarna skjutsar hellre sina barn till skolan än låter dem stiga på den farliga uppsamlingsplatsen:

– Det känns inte tryggt, säger föräldrarna.

En grupp föräldrar som alla bor på Öjvägen i Lemland har tillsammans försökt få skolnämnden att ändra uppsamlingsplatsen för deras barns skolskjuts. Trots skrivelser, sakkunnigas yttranden och överklagande av beslut viker sig inte nämnden.
Hösten 2015 gjordes en översyn av fasta Lemlands uppsamlingsplatser för skolskjutsar av en trafiksäkerhetskonsulent och överkonstapel Eva Fellman. I rapporten föreslog de två sakkunniga att två uppsamlingsplatser skulle behöva flyttas längre in på respektive område, Öjvägens uppsamlingsplats och Björkuddens uppsamlingsplats.

Skolnämnden i Lemland valde att i februari 2016 att godkänna en flytt av Björkuddens uppsamlingsplats in på bostadsområdet där hastighetsbegränsningen ligger på 30 km/h och där är upplyst. Nämnden nekande samtidigt en flytt av Öjvägens uppsamlingsplats, som används av mer än dubbelt så många barn.

– Nämnden anser Norra Söderbyvägens uppsamlingsplats vid Öjvägen vara farlig, men inte tillräckligt farlig. Men inte kan man ju tänka så när det handlar om barns säkerhet, säger en förälder.

Föräldrarna vid Öjvägen lämnade i mars i år in ett rättelseyrkande över skolnämndens beslut då man ansåg att nämnden inte hade följt likabehandlingsprincipen och att en nämndmedlem hade varit jävig då beslutet fattades. En av nämndmedlemarna är förälder till ett barn som fick sin uppsamlingsplats åtgärdad.

Föräldrarna är mycket oroade över deras barn säkerhet, särskilt under den mörka vintern:

– Det känns inte tryggt, om inte skolnämnden vill ta ansvar över elevernas skolväg så måste vi själva göra det. Vi pusslar ihop våra arbetstider så vi själv kan skjutsa barnen, säger en mamma.

Att Norra Söderbyvägen är farlig, finns det mer än utredningar och sakkunnigas uttalande som stöder. På platsen har det åtminstone skett två bilolyckor, var av den ena hade dödlig utgång.

Läs mer om detta och vad skolnämnden svarar i morgondagens Nyan.