DELA

Kommunerna vill inte sänka rösträttsåldern

I början av hösten kommer lagtinget att ta ställning till om rösträttsåldern skall sänkas till 16 år.  Regeringen vill att det ska bli så men en remissrunda visar att majoriteten av kommunerna ställer sig negativa eller tveksamma till förslaget.
Landskapsregeringen har förberett ett ändringsförslag om en sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunalval och i rådgivande kommunala omröstningar. Landskapsregeringen sände ut förslaget på en remissrunda till kommunerna, politiska föreningar, skolor och tredje sektorn. Sammanställningen av remissyttringarna visar att majoriteten av kommunerna ställer sig negativa eller tveksamma till lagförslaget.

Av Ålands 16 kommuner förhåller sig endast fyra positiva till en lagändring, majoriteten av ålänningar bor dock i dessa kommuner. Två kommuner är tveksamma och de övriga tio är negativa till en eventuell ändring.

De flesta av de tillfrågade grupperna, som till exempel Skunk och Rädda barnen, som har tagit ställning ställer sig positiva till förslaget.
Många av de tillfrågade i remissrundan har dock valt inte avge ett svar.

Om rösträttsålderna sänks kommer den endast att vara tillfällig och gälla till slutet av 2020. Nästa lagting kommer sedan att få besluta om en eventuell sänkning av rösträttsåldern blir permanent och om den i så fall också skall innefatta lagtingsvalet.