DELA

Majoriteten är för färre kommuner

Nästan 70 procent av de som deltog i Nya Ålands pejling vill ha färre kommuner på Åland. En tredjedel vill ha kvar alla sexton.
Hur många kommuner ska Åland ha? Den frågan pejlade Nyan i förra veckan. Då kom också kommunutredarnas senaste förslag som föreslår fyra stycken kommuner.

I Nyans pejling frågade vi 30 personer på Torggatan i Mariehamn, 40 utanför Maxinge i Jomala och 30 utanför Mattssons i Godby hur många kommuner de tycker att Åland borde ha. Resultatet visade att majoriteten, 67 stycken, vill ha färre kommuner. 27 vill ha kvar 16 kommuner och sex endast en kommun.

Av de som tycker att Åland borde ha färre kommuner ansåg många att tre kommuner vore lämpligt. En av dem är Hagar Törnroos som bor på Kumlinge.

– Landsortskommunerna kunde vara en kommun, skärgårdskommunerna en och Mariehamn en, säger Törnroos.

Flera andra som Nyan pratar med tycker som Törnroos. Andra alternativ som lyftes fram under dagen var fyra eller fem kommuner. De flesta vill ha Mariehamn som en skild kommun och slå ihop landsortskommuner och skärgårdskommuner så att det totala antalet kommuner minskar.

Inte tillräckligt med folk

 

Fördelarna med färre kommuner är att det administrativa arbetet underlättas och det blir mindre att hålla reda på, tyckte flera. Det sades också att det inte finns tillräckligt med folk i alla kommuner så att det räcker till alla olika nämnder. Det borde samordnas mer, en del arbete görs dubbelt tyckte många.

– Visst skapar det jobb med att ha flera kommuner, men det är ologiskt med tanke på befolkningsunderlaget, sade en person som Nyan pratade med.

– Varför ska vi betala till så många kommunpolitiker. Istället kan man lägga pengarna på annat, sade en annan.

– Färre kommuner, det är det enda rätta. Det fungerar inte i dag, sade en person.

Torbjörn Björkman är för färre kommuner på Åland.

– Jag tänker på Sottunga. Det är inte hållbart, säger han.

Varför?

– De blir ganska sårbara, till exempel med vissa klienter blir det stora kostnader i den sociala sektorn för de små kommunerna.

Vill ha kvar 16

 

En som kan tänka sig ha kvar 16 kommuner är Elisabet Karlsson.

– Det är redigast med 16 kommuner. Det blir stridigheter om man slår ihop kommuner. Men förstås, det kanske blir billigare om man inte har så många kommundirektörer. Jag är lite tudelad, säger Karlsson när Nyan pratar med henne på Torggatan i Mariehamn.

– Problemet är inte att vi har för många kommuner utan hur man strukturerar upp det. Om vi har färre kommuner förlorar vi närdemokratin,säger en person som är för att ha kvar sexton kommuner.