DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>SKÖN DAG Åsa Rehn-Isaksson välkomnar till en skön dag i Jomala.

Må-bra-dag för Jomalakvinnor

Lördagen den 7 mars arrangerar Jomala församling en må-bra-dag för kvinnor i Olofsgården.
Programmet består av meditation, avspänning, föreläsning, stretching, sång, lunch, kaffe och lotteri.

Medverkande är sjukhuspräst Maria Widén, församlingsmusiker Fredrik Erlandsson och lärare Marie Johansson.

Inträde är 15 euro, inklusive lunch och kaffe, och det går oavkortat till Gemensamt Ansvar

Ansvarig för dagen är diakoniarbetare Åsa Rehn-Isaksson (bilden).

Anmälan görs senast torsdag 5 mars till pastorskansliet i Jomala. (ka-f)