DELA
Foto: Stefan Öhberg

Lyssna på barnet och ge det stöd

Lyssna. Stötta. Slå larm.

Så ska du som kompis göra om din vän berättar att han eller hon utsatts för våld eller trakasserier på nätet eller i verkliga livet.
Rädda Barnen har lyft frågan efter #metoo och de andra liknande kampanjer som förs på många håll, också på Åland. Hur går jag vidare om jag misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott? Ska jag som vuxen anmäla?

– Ett barn kan inte hjälpa sig själv ur en sådan här situation. Men vuxna kan, och ska ta ansvar för att hjälpa barnet, säger Janina Björni, ansvarig för Rädda Barnens barnskyddsprojekt.

Många myndigheter och förtroendevalda är enligt lag skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om det finns misstanke om att ett barn far illa. För dessa yrkeskategorier gäller anmälningsplikten i jobbet men inte på fritiden.

Också som privatperson kan man göra en barnskyddsanmälan till barnskyddsmyndigheten. Det går att göra anmälan anonymt, men Janina Björni uppmanar vuxna som känner oro över ett barns välbefinnande att anmäla med namn.

– Det är ofta bättre för dem som oron gäller att veta varifrån anmälan kommer. En anonym anmälan kan sprida misstänksamhet inom familjer och kännas kränkande. Det är också lättare för barnskyddsmyndigheterna som då kan prata med källan, säger Janina Björni.

Om den som har anmälningsplikt misstänker att ett barn utsatts för ett sexual- eller våldsbrott måste anmälan göras till polisen. Då räcker det inte att anmäla enbart till barnskyddsmyndigheten.

Hos polisen får man anmäla anonymt, säger kriminalkommissarie Olof Lindqvist –även om den som har anmälningsplikt alltid måste uppge sitt namn.

Läs mer i fredagens Nya Åland!