DELA
Foto: Joakim Holmström

Lysande betyg för barnomsorgen i Jomala

Föräldrar och andra vårdnadshavare är mycket nöjda med barnomsorgen i Jomala. Enligt en enkät som kommunen gjort är hela 95 procent nöjda eller mycket nöjda med sitt barns daghem som helhet.
Enkäten ger liknande siffror för delområden som att barnet trivs och känner sig tryggt på dagis. Även maten får beröm, hela 93 procent av de som svarade är nöjda eller mycket nöjda.

– Det här visar att vi har gjort ett riktigt bra jobb, säger Jomalas kommundirektör John Eriksson.

– Jag är den första att lyfta på hatten till vår duktiga personal, tillägger han.

Kommunen har prioriterat skola och barnomsorg bland annat genom satsningar på specialbarnträdgårdslärare och småbarnspedagogik.

– Det kan också visa att vi satsat rätt, säger Eriksson.

Enkäten genomfördes under våren 2018. 178 personer deltog i enkäten.