DELA
Foto: Privat

Lyckad dag för ungdomar

Ett trettiotal åländska ungdomar deltog när det ordnades en gemensam ”ungdag” för dem enligt deras egen idé.