DELA

Lundberg vald

Nu är det klart, Britt Lundberg är Nordiska rådets president 2017. Lundberg valdes i dag på eftermiddagen strax innan rådets session i Köpenhamn avslutades.

Presidentskapet innebär att Lundberg nästa år leder det politiska arbetet i rådet, under sessionen och i presidiet samt ansvarar för programmet under Finlands ordförandeskap.