DELA

Lumparlutsvägen här för att stanna

Lumparlutsvägen är ett namn som ogillas av ett antal Föglöbor och de har skickat rättelseyrkanden om detta till byggnads- och tekniska nämnden.

Bakgrunden är att Föglö kommun byggde ny kommunalväg till Sintingsområdet i Degerby. Då ändrades namnet Sintingsvägen till Lumparlutsvägen och den nya vägen gavs namnet Sintingsvägen.

Sex Föglöbor lämnade in ett rättelseyrkande där de anser att namnet Lumparlutsvägen är ”krångligt” och de föreslår Strandvägen eller Södra Degerby vägen som alternativ.

Två andra som är missnöjda tycker att namnet Lumparlutsvägen är ”långt, fult och obegripligt”.

Nämnden antecknade sig rättelseyrkandena till kännedom, men ändrar inte namnen. (ms)