DELA
Foto: Jonas Edsvik

Lumparlänningar vill ha kommunsamgång

En majoritet av lumparlänningarna vill se en samgång av Lumparland och Lemland. Det framgår i ny enkät.
Lumparlands kommun lät skicka ut en invånarenkät i slutet av mars till totalt 320 personer i kommunen. Man fick totalt 223 svar, en svarsfrekvens som ungefär är i paritet med allmänna val i kommunen.

Enligt resultatet vill 55 personer se Lumparland som en egen kommun, 103 föredrar Lumparland och Lemland medan 53 föredrar Lumparland, Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemland. Sju avstod från att svara och fem svar beaktas inte.

– Utifrån enkätsvaren torde man, med tanke på svarsfrekvens och probabilitet, kunna dra slutsatsen att en majoritet av Lumparlands kommuninvånare vill ha någon form av kommunsammanslagning, konstaterar styrelsen i sitt protokoll.

En del som svarat Lumparland tillsammans med Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemland har även skrivit en kommentar om att Åland borde vara en enda storkommun. Vissa som svarat Lumparland tillsammans med Lemland har kommenterat att kommunerna redan har många samarbeten.

Enkäten ska användas som underlag för att Lumparlands kommun skulle kunna ta principbeslut om vilket, om något, av alternativen som kommunen ska arbeta mot.