DELA

Luftrumskränkning utredd

Fallet med det polska militärflygplanet som flög genom åländskt luftrum har utretts. Händelsen bedömdes vara av ringa natur. Därför avslutas utredningen utan att fallet förs till åtalsprövning.
Luftrumsförseelsen inträffade den 13 mars i år i Ålands demilitariserade zons sydöstra hörn och pågick i en minut. Planet ifråga var ett transportplan av typen Casa C-295 tillhörande det polska flygvapnet. Händelsen inträffade då det ifråga varande flygplanet efter avslutat besök i Finland skulle återvända till Polen.

– Finlands Flygstridskrafter hade insett att flygplanet, som redan hade startat från Rovaniemi, sannolikt kommer att komma in en aning på den demilitariserade zonen om den följer sin på förhand inlämnade ruttplan, skriver premiärlöjtnant Juri Jalava i ett pressmeddelande.

I samarbete med områdesflygledningen gavs därför en korrigerad flygrutt till flygplanet i syfte att förhindra att flygplanet hamnar in på den demilitariserade zonen.

Flygplanet följde ändå den ursprungliga västligare ruttplanen varpå det flög mot den demilitariserade zonen.

– Områdesflygledningen upptäckte genast situationen och försökte ännu förhindra flygplanet från att komma in på den demilitariserade zonen. Flygplanet korrigerade också sin kurs enligt givna direktiv men det var då för sent att helt och hållet förhindra det ifrån att komma in i den demilitariserade zonen.

Flygplanet var som djupast knappt en kilometer innanför den demilitariserade zonens gränser och flög där en sträcka på sammanlagt cirka sex kilometer under knappt en minuts tid.

Med hänsyn till den olovliga verksamhetens kortvarighet och att den omedelbart har avbrutits, betraktas händelsen som helhet bedömt vara av ringa natur. Därför avslutas utredningen av händelsen utan att föra det till åtalsprövning.