DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ORD MOT ORD Dödshotade mannen familjen eller inte per telefon förra sommaren? Det blir tingsrättens sak att avgöra eftersom bevis saknas. Bilden är arrangerad.

Lr vill styra upp mobilanvändningen

Mobilanvändning är en anledning till att åländska ungdomar rör på sig för lite. Därför kommer landskapsregeringen att ge rekommendationer till gymnasieskolorna på Åland om hur mycket eleverna ska få använda sina telefoner på skoltid. För att förhindra stillasittandet bland eleverna planeras mer motion och idrott i skolan. Men huvudanledningarna är, enligt minister Tony Asumaa, användningen av mobiltelefoner på skoltid och allmänt dåliga vanor som att skippa frukosten på morgonen.

– Höga krav ställs på eleverna, inte bara från skolan utan även från samhället och eleverna själva. Detta sker på gott och ont och krav behövs för att förbereda ungdomarna för vuxenlivet men kan också få negativa effekter. Dåliga vanor kan spela in. Om man har dålig fysisk hälsa så kan det påverka hur kraven känns, sade Asumaa i samband med presentationen av rapporten Hälsa i skolan.

När det gäller mobilanvändningen ska landskapsregeringen under våren ge rekommendationer till Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium om när telefonerna är lämpliga för eleverna att använda, men exakt hur de ska se ut vill inte Tony Asumaa svara på.

– Vi kommer i alla fall inte rekommendera att de ska användas. I grund och botten är det upp till skolorna själva, vi kan bara ge rekommendationer, säger han.