DELA
Foto: Nya Åland den 25 januari.

LR varnar för lägre hastighet

Landskapsregeringen skriver till länsstyrelsen i Stockholm och framhåller att en sänkning av hastigheten för fartygstrafik i Furusundsleden ” leder till allvarliga konsekvenser för Åland”.
Nyligen berättade Nya Åland om den färska rapporten om Furusundsleden, där utredaren skrev att ”en radikal fartsänkning till 8–9 knop skulle sannolikt lösa samtliga erosionsproblem men skapa nya och svåra logistiska problem för sjöfarten.”

Den 1 maj i fjol infördes en fartbegräsning till 10 knop med undantag för färjorna som får köra 12 knop. Det undantaget upphör den sista april i år, men landsskapregeringen hoppas att det får vara kvar.

– Om ytterligare fartbegränsningar införs förloras tid motsvarande ungefär en hamntid vilket äventyrar hela trafikkonceptet. Det finns sålunda en betydande risk för att det affärsmässigt inte skulle vara intressant att upprätthålla trafiken, sägs i skrivelsen som är undertecknad av finansminister Mats Perämaa och avdelningschef Linnéa Johansson.