DELA
Foto: Ida Jansson<07_Bildrubrik>OMSTRITT Driftsprivatiseringen på södra linjen behandlas i marknadsdomstolen. Nu har landskapsregeringen gett sin syn på saken. På bilden ses landskapsfärjan Skiftet.

Lr vann i marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen har fattat beslut om att förkasta de två besvären mot beslutet att anta Nordic Jetlines anbud för drift av södra linjen.

Anbudsgivaren Marilla Oy, som kom på tredje plats i upphandlingen om driften av södra linjen, är en av dem som besvärat sig mot upphandlingsbeslutet. Marknadsdomstolen förkastade besväret. Även en privatperson lämnade besvär mot beslutet, trots att personen i fråga saknade besvärsrätt enligt landskapsregeringen, vilket också marknadsdomstolen fastställde. Privatpersonen ålades av marknadsdomstolen att stå för rättegångskostnaderna och landskapsregeringens kostnader.

– Vi är glada att besluten äntligen kom. Besluten i sig var inte överraskande men samhällsekonomiskt blev det en dyr process. Varje månad som driftsprivatiseringen försenades har landskapsregeringen haft cirka 85 000 euro högre kostnader, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos i ett pressmeddelande.

Planen var ursprungligen att trafiken skulle övertas i början av maj 2015. Marknadsdomstolens beslut väntades under sommaren, men kom först nu. Landskapsregeringen förhandlar nu med Nordic Jetline om att starta driften i början av februari 2016.