DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>OMBYGGNAD Snart måste lagtinget flytta till nya lokaler då självstyrelsegårdens renovering kräver det. Men mer finns att renovera.

Landskapsregeringen utreder röstning per internet

Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté av sakkunniga som ska bistå dem i arbetet med att införa röstning via internet.

– I kommittén finns företrädare för den lokala it-branschen och andra intressenter, skriver landskapet i ett pressmeddelande.

Kommittén ska, förutom att fungera som sakkunniga och rådgivande, hjälpa landskapsregeringen med att utvärdera olika alternativ för internetröstning. (fb)