DELA
Foto: Erkki Santamala<

Landskapsregeringen utreder röstning per internet

Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté av sakkunniga som ska bistå dem i arbetet med att införa röstning via internet.

– I kommittén finns företrädare för den lokala it-branschen och andra intressenter, skriver landskapet i ett pressmeddelande.

Kommittén ska, förutom att fungera som sakkunniga och rådgivande, hjälpa landskapsregeringen med att utvärdera olika alternativ för internetröstning. (fb)