DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>LOCKAR FOLK Horelliområdet i stadsdelen Lotsberget har under hela 2000-talet fått flest nya invånare på hela Åland.

Lotsberget räddar staden

Invånarna minskar i flera stadsdelar i Mariehamn. Lotsberget är det stora undantaget som friserar siffrorna mest.

Folkmängden har minskat i flera centrala stadsdelar i Mariehamn. Det konstaterar Åsub som har tittat på utvecklingen 2015 och också under 2000 - talets alla femton första år.

I fjol bodde drygt 4 300 personer i Mariehamns innerstad. Det är ungefär lika många som året innan men bara tack vare utvecklingen i stadsdelen Lotsberget. Lotsberget, dit det nya bostadsområdet Horelli hör, fick 2015 över 50 nya invånare.

– I norra staden sjönk folkmängden med drygt 30 personer och är lite över 4 200. Det var främst Hindersböle, Västra Klinten och Dalkarby som minskade, medan Johannebo fick flera invånare, skriver Kenth Häggblom som har sammanställt statistiken på Åsub.

– Folkmängden i det tredje av Mariehamns huvudområden, södra staden, ökade med ett tiotal och är nästan 2 700 personer. Invånarantalet minskade i Östernäs och Ytternäs by, men ökade i stället i Västernäs och Västra Ytternäs.

Sammanlagt 12 av stadens alla 30 stadsdelar och byar växte i fjol, i resten minskade folkmängden.

Ser man till hela 2000 - talet har innerstaden vuxit med 600 personer. 400 av dem har flyttat till Lotsberget, resten huvudsakligen till Storgärdan och Storängen.