DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Lös skrotbilsproblemet. Nu.”

Största delen av Ålands bilar är privatimporterade, det är dags att en gång för alla lösa problemet med hur de ska skrotas.

Det är lagtingets tydliga budskap till regeringen.
Nya Åland redogjorde i februari för lagförslaget om cirkulär ekonomi, populärt kallad för nya avfallslagen. Det handlar i stora drag om att anpassa den åländska lagstiftningen till både EU:s bestämmelser och till rikslagstiftningen. Genom att anta ett regelverk som motsvarar det man har i Finland ska de åländska företagen få bättre förutsättningar för att ingå i de större finska producentsammanslutningarna och deras ansvarssystem.

Förslaget, som de facto är ett helt paket med ändringar i flera olika lagar, handlar också om skrotbilar i och med att polis och väghållare nu får rätt att både forsla bort gamla bilar som lämnats åt sitt öde och utfärda böter.

Just skrotbilarna är också en av de frågor som lagtingets social- och miljöutskott tar fasta på i sin granskning av lagförslaget. Men kritiken handlar inte om bortforslingen utan om det faktum att det i dag inte finns någon som har det övergripande ansvaret för hela skrotningen.

– Enligt utskottet är det angeläget att det klargörs vem som ska ansvara för och bekosta ett producentansvar för privatimporterade bilar. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga och vidta lämpliga åtgärder för att få till stånd ett smidigt och välfungerande producentansvar för privatimporterade fordon, skriver utskottet i sitt betänkande.

Flera i lagtinget hakade på problematiken. Annette Holmberg -Jansson (MSÅ) hänvisade till statistik som presenterats för utskottet enligt vilken de åländska bilhandlarna bara förmedlade 110 av de sammanlagt 1 285 bilar som importerade i fjol.

– Jag förstår om bilhandlarna är oroliga för att ställas som ansvariga för dessa fordon. Men om inte de åländska bilhandlarna har ett producentansvar för privatimporterade bilar, vem har det då?

Läs mer i tisdagens Nya Åland!