DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MEST OCH MINST Högst lön har landskapsanställda män, lägst lön har kommunalt anställda kvinnor.

Lönegapet har växt ytterligare

Män som jobbar på landskapsregeringen har de högsta lönerna och kvinnor som jobbar kommunalt har de lägsta.

Landskapsanställda kvinnors lön är bara 81,3 procent av männens.
I en bilaga till landskapsregeringens budgetförslag finns en sammanställning av ÅSUB om kvinnors och mäns villkor på Åland.

Avsnittet om löner är forsättningsvis dyster läsning: Män har konsekvent högre inkomster än kvinnor, oberoende av arbetsgivarsektor.

Riktigt dyster är statistiken när det handlar om landskapsanställdas löner. Lönegapet mellan män och kvinnor inom landskapssektorerna förvaltning, vård, utbildning och skärgårdstrafik har växt sedan den senaste sammanställningen 2012. Det året motsvarade en kvinnas genomsnittliga lön 81,8 procent av en mans. I fjol var kvinnans lön bara 81,3 procent av mannens.

Ett av kraven före vårdfacket Tehys strejk var att landskapsregeringen måste ta itu med arbetsvärdering med målet att jämna ut klyftorna. I den allmänna delen i budgetförslaget för nästa år sägs att arbetsvärderingen ska vara klar i början av 2016. Efter det ska en lönekartläggning göras och målet är att jämna ut omotiverade löneskillnader på sikt. När målet ska vara nått anges inte.

I siffror hade landskapsanställda män i genomsnitt i fjol en månadslön på 4 192 euro jämfört med de landskapsanställda kvinnornas genomsnittliga månadslön på 3 409 euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!