DELA

Zimbabwe söker åländska faddrar

För 25 år sedan gick nästan alla barn i Zimbabwe i skola, hela 98 procent. Sedan dess har landet drivits bankrutt och färre än hälften av barnen får inte någon utbildning alls.
Nu vädjar humanitära organisationer ålänningar om hjälp.
Med bara 3 procent av befolkningen som betalar skatt och en arbetslöshet på 94 procent kan man förstå att Zimbabwe inte har råd att upprätthålla skolor. Det finns visserligen skolor men också de mest primitiva, som saknar el, mat och studiematerial, kostar.
Vill man sätta sitt barn i skolan får man räkna med att betala minst ett par hundra euro. Har inte barnet pengarna i handen då det kommer till skolan får det vackert vända om och gå hem igen.
I Zimbabwe följer man alltså inte FN:s deklaration om barns rättigheter.


Vägrar hjälpa
Någon ljusning i landets ekonomi syns inte, tvärtom. FN och EU vägrar hjälpa ekonomiskt så länge Robert Mugabe har makten som landets president och korruptionen blomstrar.
Det enda som fungerar är den humanitära verksamhet som fungerar fri från regimen och som själv håller i de pengar som är i rörelse.
Hit hör fonden Dzikwa Trust Fund i Zimbabwes huvudstad Harare och hit hör Zimbabwe Aids Orphans Society, en finländsk förening som sedan 1992 hjälpt fattiga och föräldralösa barn.


Försöker värva
Priscilla Takawira, sekreterare i Dzikwa Trust Funds styrelse, och Seppo Ainamo från Zimbabwe Aids Orphans Society, besöker i dag Åland.
I Ålands lyceum och Övernäs skola informerar de på uppdrag av utrikesministeriet om den svåra situationen i Zimbabwe.
Utöver besöken i skolorna försöker de två humanitärarbetarna dessutom värva privatpersoner eller andra på Åland som är villiga att ställa upp som faddrar, det vill säga bekosta ett barns skolgång.


Första faddrarna
De första åländska faddrarna har de redan fått. 25-års jubilerande föreningen Odd Fellow i Mariehamn vill bli faddrar till åtminstone ett men sannolikt flera barn i Zimbabwe.
I går bjöds både Takawira och Ainamo och massmedia till Odd Fellows festsal på Norra Esplanadgatan 2.
– Det finns loger som redan är faddrar, det är därifrån vi har fått idén och informationen. Vi har bestämt oss för att fira vårt 25- års jubileum genom att också bli det, berättade Stig Donning, distriktsstorsire i Odd Fellow.


Granskar betygen
Hur många barn Odd Fellow blir faddrar till är ännu inte bestämt. De bröder som närvarade på presskonferensen i går ville veta hur de barn som skall få gå i skola väljs ut.
– Det första vi vill granska är betygen. Barnet måste vara motiverat att lära sig, berättade Seppo Ainamo.
– Är betyget tillräckligt bra besöker vi barnet i hemmet för att försäkra oss om att det faktiskt lever i fattiga förhållanden. Finns det till exempel en telefon i hemmet betalar vi inte skolgången.


Utbilda affärsmän
Seppo Ainamo var ursprungligen anställd vid handelshögskolan i Helsingfors. 1992 engagerades han av utrikesministeriet för att utbilda affärsmän i de nya självständiga länderna i Afrika. I Zimbabwe kom han i kontakt med ett barn som inte hade råd att gå i skola och bestämde sig för att bekosta utbildningen.
Det blev fler barn. Och fler barn. I dag har Seppo Ainamo lämnat högskolan bakom sig och arbetar på heltid med sin fru för barnens bästa.


Träffar gärna
Verksamheten, som får stöd av utrikesministeriets biståndspengar, handlar om allt från att ordna grundutbildning och bra mat till barnen till att förbättra skolorna och tillgången på skolmaterial.
Mera information finns på www.zimaidsorphans.org. Man kan också kontakta Seppo Ainamo på telefon 040 721 14 05.
– Jag träffar gärna personer som är intresserade av att bli faddrar medan jag i dag är på Åland, säger han.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax