DELA

Wikström lämnar liberalerna på Åland

Stadsfullmäktigeledamot Carl-Johan Wikström har beslutat gå ut ur liberalerna på Åland. Han stannar dock kvar som medlem i liberalerna i Mariehamn.
Wikström motiverar sitt beslut med att han inte är nöjd med hur lantrådet Viveka Eriksson leder partiet. Han riktar skarp kritik mot Erikssons politik angående Skarven, Föglötunneln och Medis.
– Jag beklagar att Carl-Johan Wikström väljer att lämna partiet. Men samtidigt vill jag betona att han i sin kritik mot mig levererar påståenden som är tagna helt ur luften, säger Eriksson.
Hon tror att Wikström är besviken på att landskapet i fjol beslöt att dra in den tjänst som han hade innan han från och med årsskiftet blev sjukpensionär.
Det handlar om tjänsten som konferensvaktmästare som har blivit onödig i och med att Alandica har tagit över de stora möten som tidigare hölls i lagtingets lokaler. Meningen var att landskapsregeringen skulle försöka hitta alternativ sysselsättning åt Wikström som dock blev sjuk.
Carl-Johan Wikström beskyller också lantrådet för att hon och två andra förorsakat en kommunalekonomisk katastrof för Finström genom att driva igenom bygget av simhallen i Godby.
Pensionerade centerpolitikern Ragnar Erlandsson, som ledde Finströmsstyrelsen under Erikssons tid i fullmäktige, avfärdar kritiken.
– Inte är Finström i någon kris. Kommunen har stora skulder men de beror på stora och goda investeringar som daghem, skola och äldreboende, säger Erlandsson. (tt-s)