DELA

Wiklöf vill ta över Lilla holmen

Affärsmannen Anders Wiklöf vill arrendera Lilla holmen av Mariehamns stad.
I hans anbud ingår renovering av alla byggnader, något som ses som en fördel av staden.
Tre skriftliga intresseanmälningar lämnades in till infrastrukturnämnden som tar upp ärendet på sitt möte på måndag.
Anders Wiklöf föreslår ett arrendeavtal på 40 år med en årlig arrendeavgift på 100 euro. I stället för att betala en ersättning för byggnaderna är Wiklöf beredd att renovera alla hus inom arrendeområdet. I hans anbud ingår också en ny toalettbyggnad.
Staden ska enligt förslaget ha fortsatt ansvar för djurhållningen på Lilla holmen. Stadens kostnader skulle enligt anbudet bli 122 000 euro per år, en inbesparing på 86 000 euro jämfört med vad staden betalar i dag.
Badstrandens vattenområde bör enligt Wiklöf ligga på staden och han föreslår at staden anställer två badvakter under inkommande sommar till en kostnad av cirka 10 000 euro.
Från och med 2015 skulle ansvaret för all verksamhet vid badstranden övergå till arrendetagaren.

Inbesparing
De andra intresseanmälningarna har lämnats in av Johan Henriksson och omfattar en arrendetid på 20 år. Förslaget innebär att arrendetagaren betalar in bokföringsvärdet för byggnader och brygga, sammanlagt 174 443 euro, till staden. När verksamheten överlåts övergår personalen i arrendetagarens tjänst och för verksamheten skulle staden betala 162 000 euro per år, en inbesparing på drygt 20 procent eller 45 000 euro jämfört med nu.
Enligt förslaget kan arrendetagaren tänka sig att riva den gamla kiosk- och toalettbyggnaden och bygga en ny.
Det tredje förslaget har lämnats in av Petra Christenbrunn, Emelie Christenbrunn, Anton Eklund och Petra Ådjers som vill arrendera Lilla holmen på fem år utan arrendeavgift. Jämfört med budgeten enbart för LIlla Holmen skulle den årliga inbesparingen vara 171 000 euro eller 83 procent men eventuella tilläggskostnader för personalen som föreslås omplaceras minskar på inbesparingen. Enligt anmälan ska dagens verksamhet fortsätta och utvecklas.

Wiklöf främst
Förslaget till nämnden är att Anders Wiklöfs förslag antas, främst med tanke på den långa arrendetiden och renoveringsplanerna.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax