DELA

Wiklöf Holding ville hålla i champagneauktionen

Koncernen Wiklöf Holding var redo att finansiera och arrangera hela champagneauktionen mot att Östersjöfonden och ett åländskt miljöprojekt skulle få de pengar som en flaska inbringar.
Men något i förhandlingarna gick snett och Wiklöf lämnade arenan.
– Dörren till oss är fortfarande öppen om han vill, säger landskapets kommunikationschef Björn Häggblom.
Enligt envisa rykten, bland annat i lagtingskorridorerna, ville Wiklöf Holding ta hand om champagneauktionen mot att landskapsregeringen donerade intäkterna från en flaska till Östersjöfonden.
Peter Lindbäck, ordförande för Östersjöfondens delegation, bekräftar att ryktena är sanna.
Han berättar att kommerserådet Anders Wiklöf och verkställande direktör Nils Lampi från Wiklöf Holding i januari lade fram ett förslag till först Östersjöfonden och något senare till landskapsregeringen.


Var positiva
Förslaget gick ut på att Wiklöf Holding finansierar och organiserar en champagneauktion i samband med en konsert med någon världsartist som dragplåster. Tanken är att alla inom turismnäringen skulle erbjudas möjlighet att dra ekonomisk nytta av jippot, inte bara Wiklöfs egna bolag.
Landskapets roll skulle vara att donera de pengar som en flaska champagne inbringar till Östersjöfonden medan fondens roll skulle vara att ta fram ett konkret åländskt havsmiljöprojekt som pengarna kan användas till.
Varför blev det inte så?
– Wiklöf Holding drog sig ur projektet.
Varför?
– Det är deras sak att förklara.
Anders Wiklöf väljer dock att inte ge några närmare kommentarer.


Ett möte
Enligt vad Nya Åland erfar handlar allting om ett möte som hålls dagen innan Wiklöf Holding lämnar projektet. Ett möte där något gick snett.
Då, den 27 januari, träffar Wiklöf, Lampi, Lindbäck och Lotta Wickström-Johansson, i egenskap av eventuell blivande projektchef, landskapets kommunikationschef Björn Häggblom.
Då skulle bland annat Björn Häggbloms negativa inställning till idén och dess upphovsmän ha bidragit till att projektet föll.
Häggblom själv förnekar bestämt att så är fallet.
– Påståendet är befängt, säger kommunikationschefen.
– Tvärtom, vi var från landskapets sida bara positivt inställda till att Wiklöf Holding och Östersjöfonden ville ordna konserten Röster för Östersjön som en kringaktivitet till auktionen. Landskapsregeringen har hela tiden varit öppen för samarbete och välkomnat olika upplägg och möjligheter.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen