DELA

Wikgren vann tvist i domstol

De gamlas hems tidigare vårdchef Kerstin Wikgren har fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen som nu har slagit fast att det var fel av vårdhemmets styrelse att säga upp vårdchefen under hennes semester sommaren 2011 utan att hon blev hörd.
Högsta förvaltningsdomstolen kommer till samma slutsats som Ålands förvaltningsdomstol tidigare har gjort. De gamlas hem ska därför betala hennes rättegångskostnader på 400 euro i HFD.
Kerstin Wikgren företrädde sig själv medan De gamlas hem hade anlitat jurist. (ao)